Story, Thought, Work

“หวังอย่างไร ได้อย่างนั้น”

ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะเคยทราบ หรือ ได้ยินมาบ้างว่า “ความคาดหวัง” หรือ Expectation ของคนเรานั้นมีพลังมหาศาล หลายครั้ง… ที่คนเราสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้ เพราะการตั้งความคาดหมาย หรือ สร้างความคาดหวังขึ้น แต่ความจริงก็คือ “ความคาดหวัง” ของคุณนั้น ไม่ได้มีผลต่อแค่ตัวคุณเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงคนอื่นๆอีกด้วย ……… ในปี 1963…

Continue Reading